Selecteer de taal

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

U mag periodieke en gewone giften aan een ANBI aftrekken

U moet wel voldoen aan de voorwaarden.

Periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften niet

Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.

Een gewone gift is een gift die u maar één keer doet. of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd.

U mag uw gewone gift aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet

Deze voorwaarden zijn:

  • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of de ANBI echt een ANBI is, kunt u controleren met het Programma ANBI opzoeken bij de Belastingdienst.
  • Uw gift is vrijwillig. Een verplichte bijdrage aan uw kerk mag u dus niet aftrekken.
  • U krijgt niets in ruil voor uw gift. Het kopen van een lot is bijvoorbeeld geen gift. Want in ruil krijgt u de kans om iets te winnen.
  • U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw rekening. Contante giften zijn vanaf 2021 niet meer aftrekbaar.

Hou wel rekening met de drempel en het maximum

Voor gewone giften geldt een drempel. Het bedrag daarboven mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen.
Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u online aangifte doet, wordt uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Voorbeeld
Uw drempelinkomen is € 27.000. Het drempelbedrag is dan € 270 en het maximumbedrag € 2.700. U geeft € 450 aan gewone giften.

Uw aftrek is dan: € 450 - € 270 = € 180.