Selecteer de taal

Als u Fabienne en Hans wilt helpen om de toestand van de bevolking van Kande te verbeteren kunt u dat doen door

  • Een eenmalige of periodieke storting op rekening NL 15 INGB 0009 6710 38 ten name van Stichting Ondersteuning Positieve Acties.
    Hiervan blijft niets aan de strijkstok hangen.
  • Het schenken van een legaat bij notariële akte.
    Omdat de Stichting de Anbi-status heeft is schenking fiscaal aftrekbaar.
  • Het boeken van een vakantie in de Mbamba Beach private Lodge.
    Zie www.mbambabeachmalawi.com.